TextElement.ContentStart Özellik

Tanım

Öğedeki içerik başlangıcını temsil eden bir metin işaretçisi alır.Gets a text pointer that represents the start of content in the element.

public:
 property System::Windows::Documents::TextPointer ^ ContentStart { System::Windows::Documents::TextPointer ^ get(); };
public System.Windows.Documents.TextPointer ContentStart { get; }
member this.ContentStart : System.Windows.Documents.TextPointer
Public ReadOnly Property ContentStart As TextPointer

Özellik Değeri

TextPointer

İçindeki içeriğin başlangıcı TextElement .The start of the content in the TextElement.

Açıklamalar

ContentStartÖzelliği, genellikle bir öğesinin başlangıcına içerik eklemek için kullanılır TextElement .The ContentStart property is often used to insert content to the beginning of a TextElement.

TextPointerBu özellik tarafından döndürülen her zaman LogicalDirection öğesine ayarlanır LogicalDirection.Backward .The TextPointer returned by this property always has its LogicalDirection set to LogicalDirection.Backward.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.