TextElement.ElementEnd Özellik

Tanım

Öğenin sonundan hemen sonra gelen konumu temsil eden bir metin işaretçisi alır.Gets a text pointer that represents the position just after the end of the element.

public:
 property System::Windows::Documents::TextPointer ^ ElementEnd { System::Windows::Documents::TextPointer ^ get(); };
public System.Windows.Documents.TextPointer ElementEnd { get; }
member this.ElementEnd : System.Windows.Documents.TextPointer
Public ReadOnly Property ElementEnd As TextPointer

Özellik Değeri

TextPointer

Öğesinin sonundan hemen sonraki konumu TextElement .The position just after the end of the TextElement.

Açıklamalar

TextPointerBu özellik tarafından döndürülen her zaman LogicalDirection öğesine ayarlanır LogicalDirection.Forward .The TextPointer returned by this property always has its LogicalDirection set to LogicalDirection.Forward.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.