TextElement.ElementStart Özellik

Tanım

Öğenin başlangıcından hemen önceki konumu temsil eden bir metin işaretçisi alır.Gets a text pointer that represents the position just before the start of the element.

public:
 property System::Windows::Documents::TextPointer ^ ElementStart { System::Windows::Documents::TextPointer ^ get(); };
public System.Windows.Documents.TextPointer ElementStart { get; }
member this.ElementStart : System.Windows.Documents.TextPointer
Public ReadOnly Property ElementStart As TextPointer

Özellik Değeri

TextPointer

Öğesinin başlangıcından hemen öncesine ait pozisyon TextElement .The position just before the start of the TextElement.

Açıklamalar

TextPointerBu özellik tarafından döndürülen her zaman LogicalDirection öğesine ayarlanır LogicalDirection.Backward .The TextPointer returned by this property always has its LogicalDirection set to LogicalDirection.Backward.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.