TextElement.GetFontStyle(DependencyObject) Yöntem

Tanım

FontStyleBelirtilen bağımlılık nesnesi için iliştirilmiş özelliğin değerini döndürür.Returns the value of the FontStyle attached property for a specified dependency object.

public:
 static System::Windows::FontStyle GetFontStyle(System::Windows::DependencyObject ^ element);
public static System.Windows.FontStyle GetFontStyle (System.Windows.DependencyObject element);
static member GetFontStyle : System.Windows.DependencyObject -> System.Windows.FontStyle
Public Shared Function GetFontStyle (element As DependencyObject) As FontStyle

Parametreler

element
DependencyObject

Özelliğin değerinin alınacağı bağımlılık nesnesi FontStyle .The dependency object for which to retrieve the value of the FontStyle property.

Döndürülenler

FontStyle

FontStyleBelirtilen bağımlılık nesnesindeki iliştirilmiş özelliğin geçerli değeri.The current value of the FontStyle attached property on the specified dependency object.

Özel durumlar

d, null değeridir.d is null.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.