TextElement.GetForeground(DependencyObject) Yöntem

Tanım

ForegroundBelirtilen bağımlılık nesnesi için iliştirilmiş özelliğin değerini döndürür.Returns the value of the Foreground attached property for a specified dependency object.

public:
 static System::Windows::Media::Brush ^ GetForeground(System::Windows::DependencyObject ^ element);
public static System.Windows.Media.Brush GetForeground (System.Windows.DependencyObject element);
static member GetForeground : System.Windows.DependencyObject -> System.Windows.Media.Brush
Public Shared Function GetForeground (element As DependencyObject) As Brush

Parametreler

element
DependencyObject

Özelliğin değerinin alınacağı bağımlılık nesnesi Foreground .The dependency object for which to retrieve the value of the Foreground property.

Döndürülenler

Brush

ForegroundBelirtilen bağımlılık nesnesindeki iliştirilmiş özelliğin geçerli değeri.The current value of the Foreground attached property on the specified dependency object.

Özel durumlar

d, null değeridir.d is null.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.