TextElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs) Yöntem

Tanım

Öğesinde mevcut olan bir veya daha fazla bağımlılık özelliği, etkin değerlerinin değiştiği bildirimleri işler.Handles notifications that one or more of the dependency properties that exist on the element have had their effective values changed.

protected:
 override void OnPropertyChanged(System::Windows::DependencyPropertyChangedEventArgs e);
protected override void OnPropertyChanged (System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs e);
override this.OnPropertyChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPropertyChanged (e As DependencyPropertyChangedEventArgs)

Parametreler

e
DependencyPropertyChangedEventArgs

Özellik değeri değişikliğine ilişkin bağımsız değişkenler.Arguments associated with the property value change. PropertyÖzelliği hangi özelliğin değiştiğini belirtir, OldValue özelliği önceki özellik değerini belirtir ve NewValue özelliği yeni özellik değerini belirtir.The Property property specifies which property has changed, the OldValue property specifies the previous property value, and the NewValue property specifies the new property value.

Açıklamalar

Bu yöntem geçersiz kılınır FrameworkContentElement.OnPropertyChanged .This method overrides FrameworkContentElement.OnPropertyChanged.

Şunlara uygulanır