TextElement.SetFontSize(DependencyObject, Double) Yöntem

Tanım

FontSizeBelirtilen bağımlılık nesnesi için iliştirilmiş özelliğin değerini ayarlar.Sets the value of the FontSize attached property for a specified dependency object.

public:
 static void SetFontSize(System::Windows::DependencyObject ^ element, double value);
public static void SetFontSize (System.Windows.DependencyObject element, double value);
static member SetFontSize : System.Windows.DependencyObject * double -> unit
Public Shared Sub SetFontSize (element As DependencyObject, value As Double)

Parametreler

element
DependencyObject

Özelliğin değerinin ayarlanacağı bağımlılık nesnesi FontSize .The dependency object for which to set the value of the FontSize property.

value
Double

Özelliği olarak ayarlanacak yeni değer.The new value to set the property to.

Özel durumlar

d, null değeridir.d is null.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.