TextElement.SetFontStyle(DependencyObject, FontStyle) Yöntem

Tanım

FontStyleBelirtilen bağımlılık nesnesi için iliştirilmiş özelliğin değerini ayarlar.Sets the value of the FontStyle attached property for a specified dependency object.

public:
 static void SetFontStyle(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::FontStyle value);
public static void SetFontStyle (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.FontStyle value);
static member SetFontStyle : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.FontStyle -> unit
Public Shared Sub SetFontStyle (element As DependencyObject, value As FontStyle)

Parametreler

element
DependencyObject

Özelliğin değerinin ayarlanacağı bağımlılık nesnesi FontStyle .The dependency object for which to set the value of the FontStyle property.

value
FontStyle

Özelliği olarak ayarlanacak yeni değer.The new value to set the property to.

Özel durumlar

d, null değeridir.d is null.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.