TextElementCollection<TextElementType>.Add(TextElementType) Yöntem

Tanım

Belirtilen öğeyi koleksiyona ekler.Appends a specified item to the collection.

public:
 virtual void Add(TextElementType item);
public void Add (TextElementType item);
abstract member Add : 'extElementType -> unit
override this.Add : 'extElementType -> unit
Public Sub Add (item As TextElementType)

Parametreler

item
TextElementType

Koleksiyona eklenecek bir öğe.An item to append to the collection.

Uygulamalar

Özel durumlar

Öğe zaten bir koleksiyona ait olduğunda oluşturulur.Raised when item already belongs to a collection.

Öğe nullolduğunda oluşturulur.Raised when item is null.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.