TextElementCollection<TextElementType>.IEnumerable.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Bir toplulukta tekrarlanan bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through a collection. Bunun yerine tür kullanımı uyumlu GetEnumerator() yöntemi kullanın.Use the type-safe GetEnumerator() method instead.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Koleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir IEnumerator nesnesi.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır