TextElementCollection<TextElementType>.IList.IsFixedSize Özellik

Tanım

Değerinin sabit boyutta olup olmadığını gösteren bir değer alır IList .Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Özellik Değeri

Boolean

trueIListsabit boyuta sahipse, aksi durumda, false .true if the IList has a fixed size; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır