TextElementCollection<TextElementType>.IList.IsReadOnly Özellik

Tanım

IList öğesinin salt okunur olup olmadığını belirten bir değer alır.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Özellik Değeri

Boolean

trueIListsalt okunurdur; Aksi durumda, false .true if the IList is read-only; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır