DragDrop.AddDragOverHandler(DependencyObject, DragEventHandler) Yöntem

Tanım

DragOverBelirtilen bağımlılık nesnesine bir olay işleyicisi ekler.Adds a DragOver event handler to a specified dependency object.

public:
 static void AddDragOverHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::DragEventHandler ^ handler);
public static void AddDragOverHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.DragEventHandler handler);
static member AddDragOverHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DragEventHandler -> unit
Public Shared Sub AddDragOverHandler (element As DependencyObject, handler As DragEventHandler)

Parametreler

element
DependencyObject

UIElementOlay işleyicisinin ekleneceği bağımlılık nesnesi (veya ContentElement ).The dependency object (a UIElement or ContentElement) to which to add the event handler.

handler
DragEventHandler

Eklenecek işleyici metoduna başvuran bir temsilci.A delegate that references the handler method to be added.

Açıklamalar

DragOverBir nesne, öğenin sınırları üzerinde sürüklendiğinde olay oluşur.The DragOver event occurs when an object is dragged over the element's bounds.

Bu yöntem, olayın kabarcıklanma sürümü için bir işleyici ekler DragOver .This method adds a handler for the bubbling version of the DragOver event. Bu olayın tünel oluşturma sürümüne yönelik bir işleyici eklemek için bkz AddPreviewDragOverHandler ..To add a handler for the tunneling version of this event, see AddPreviewDragOverHandler.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.