DragDrop.AddPreviewDragOverHandler(DependencyObject, DragEventHandler) Yöntem

Tanım

PreviewDragOverBelirtilen bağımlılık nesnesine bir olay işleyicisi ekler.Adds a PreviewDragOver event handler to a specified dependency object.

public:
 static void AddPreviewDragOverHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::DragEventHandler ^ handler);
public static void AddPreviewDragOverHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.DragEventHandler handler);
static member AddPreviewDragOverHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DragEventHandler -> unit
Public Shared Sub AddPreviewDragOverHandler (element As DependencyObject, handler As DragEventHandler)

Parametreler

element
DependencyObject

UIElementOlay işleyicisinin ekleneceği bağımlılık nesnesi (veya ContentElement ).The dependency object (a UIElement or ContentElement) to which to add the event handler.

handler
DragEventHandler

Eklenecek işleyici metoduna başvuran bir temsilci.A delegate that references the handler method to be added.

Açıklamalar

PreviewDragOverN nesnesi öğenin sınırları üzerine sürüklendiğinde olay oluşur.The PreviewDragOver event occurs when n object is dragged over the element's bounds.

Bu yöntem, olayın tünel oluşturma sürümü için bir işleyici ekler PreviewDragOver .This method adds a handler for the tunneling version of the PreviewDragOver event. Bu olayın kabarcıklanma sürümü için bir işleyici eklemek için bkz AddDragOverHandler ..To add a handler for the bubbling version of this event, see AddDragOverHandler.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.