DragDrop.DragOverEvent Alan

Tanım

DragOverEkli olayı tanımlar.Identifies the DragOver attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ DragOverEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent DragOverEvent;
 staticval mutable DragOverEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly DragOverEvent As RoutedEvent 

Alan Değeri

RoutedEvent

Açıklamalar

DragOverBir nesne, öğenin sınırları üzerinde sürüklendiğinde olay oluşur.The DragOver event occurs when an object is dragged over the element's bounds.

Bu alan, olayın kabarcıklanma sürümünü tanımlar DragOver .This field identifies the bubbling version of the DragOver event. Bu olayın tünel oluşturma sürümüne yönelik bir tanımlayıcı için bkz PreviewDragOverEvent ..For an identifier for the tunneling version of this event, see PreviewDragOverEvent.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.