DragDrop.PreviewDragEnter İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Bir nesne bırakma hedefi görevi gören bir öğenin sınırlarına sürüklendiğinde gerçekleşir.Occurs when an object is dragged into the bounds of an element that is acting as a drop target.

see AddPreviewDragEnterHandler, and RemovePreviewDragEnterHandler
see AddPreviewDragEnterHandler, and RemovePreviewDragEnterHandler
see AddPreviewDragEnterHandler, and RemovePreviewDragEnterHandler

Açıklamalar

Bu olay, bir nesne bırakma hedefi görevi gören bir öğenin sınırlarına sürüklendiğinde bir kez tetiklenir.This event is raised once each time an object is dragged into the bounds of an element that is acting as a drop target. Öğenin özelliği ise bu olay oluşturulmaz AllowDrop false .This event is not raised if the element's AllowDrop property is false.

Daha fazla bilgi için, DragEnter olayına bakın.For more information, see the DragEnter event.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewDragEnterEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate DragEventHandler

Karşılık gelen kabarcıklanma olayı DragEnter .The corresponding bubbling event is DragEnter.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.