DragDrop.PreviewDragLeave İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Bir nesne, bırakılmadan bırakma hedefi olarak davranan bir öğe sınırlarının dışına sürüklendiğinde gerçekleşir.Occurs when an object is dragged out of the bounds of an element that is acting as a drop target without being dropped.

see AddPreviewDragLeaveHandler, and RemovePreviewDragLeaveHandler
see AddPreviewDragLeaveHandler, and RemovePreviewDragLeaveHandler
see AddPreviewDragLeaveHandler, and RemovePreviewDragLeaveHandler

Açıklamalar

Bu olay, bir nesne, bırakılmadan bırakma hedefi olarak davranan bir öğe sınırlarının dışına sürüklendiğinde bir kez tetiklenir.This event is raised once each time an object is dragged out of the bounds of an element that is acting as a drop target without being dropped. Öğenin özelliği ise bu olay oluşturulmaz AllowDrop false .This event is not raised if the element's AllowDrop property is false.

Daha fazla bilgi için, DragLeave olayına bakın.For more information, see the DragLeave event.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewDragLeaveEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate DragEventHandler

Karşılık gelen kabarcıklanma olayı DragLeave .The corresponding bubbling event is DragLeave.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.