DragDrop.PreviewDragLeaveEvent Alan

Tanım

PreviewDragLeaveEkli olayı tanımlar.Identifies the PreviewDragLeave attached event.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ PreviewDragLeaveEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent PreviewDragLeaveEvent;
 staticval mutable PreviewDragLeaveEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly PreviewDragLeaveEvent As RoutedEvent 

Alan Değeri

RoutedEvent

Açıklamalar

PreviewDragLeaveBir nesne, öğenin sınırlarının dışına sürüklendiğinde olay oluşur.The PreviewDragLeave event occurs when an object is dragged out of the element's bounds.

Bu alan, olayın tünel sürümünü tanımlar PreviewDragLeave .This field identifies the tunneling version of the PreviewDragLeave event. Bu olayın kabarcıklanma sürümü için bir tanımlayıcı için bkz DragLeaveEvent ..For an identifier for the bubbling version of this event, see DragLeaveEvent.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.