DragDrop.PreviewDragOver İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Bir nesne bırakma hedefi görevi gören bir öğe sınırları içinde sürüklenirken sürekli gerçekleşir.Occurs continuously while an object is dragged within the bounds of an element that is acting as a drop target.

see AddPreviewDragOverHandler, and RemovePreviewDragOverHandler
see AddPreviewDragOverHandler, and RemovePreviewDragOverHandler
see AddPreviewDragOverHandler, and RemovePreviewDragOverHandler

Açıklamalar

Bu olay, sürüklenen bir nesne bırakma hedefi görevi gören bir öğe sınırları içinde olduğunda sürekli olarak oluşturulur.This event is raised continuously while a dragged object is within the bounds of an element that is acting as a drop target. Öğenin özelliği ise bu olay oluşturulmaz AllowDrop false .This event is not raised if the element's AllowDrop property is false.

Daha fazla bilgi için, DragOver olayına bakın.For more information, see the DragOver event.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier field PreviewDragOverEvent
Yönlendirme stratejisiRouting strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate DragEventHandler

Karşılık gelen kabarcıklanma olayı DragOver .The corresponding bubbling event is DragOver.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.