DragDrop.PreviewGiveFeedback İliştirilmiş Olaylar

Tanım

Bir sürükle ve bırak işlemi devam ederken sürekli gerçekleşir ve Sürükle kaynağını kullanıcıya geri bildirimde bulunmak için etkinleştirilir.Occurs continuously while a drag-and-drop operation is in progress, and enables the drag source to give feedback to the user.

see AddPreviewGiveFeedbackHandler, and RemovePreviewGiveFeedbackHandler
see AddPreviewGiveFeedbackHandler, and RemovePreviewGiveFeedbackHandler
see AddPreviewGiveFeedbackHandler, and RemovePreviewGiveFeedbackHandler

Açıklamalar

Sürükleme kaynağı sürüklenirken bu olay sürekli olarak oluşturulur.This event is raised continuously while the drag source is being dragged. Daha fazla bilgi için, GiveFeedback olayına bakın.For more information, see the GiveFeedback event.

Yönlendirilmiş Olay BilgisiRouted Event Information

Tanımlayıcı alanıIdentifier Field PreviewGiveFeedbackEvent
Yönlendirme stratejisiRouting Strategy TünelTunneling
TemsilciDelegate GiveFeedbackEventHandler

Karşılık gelen kabarcıklanma olayı GiveFeedback .The corresponding bubbling event is GiveFeedback.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.