DragDrop.RemoveDragOverHandler(DependencyObject, DragEventHandler) Yöntem

Tanım

DragOverBelirtilen bağımlılık nesnesinden bir olay işleyicisini kaldırır.Removes a DragOver event handler from a specified dependency object.

public:
 static void RemoveDragOverHandler(System::Windows::DependencyObject ^ element, System::Windows::DragEventHandler ^ handler);
public static void RemoveDragOverHandler (System.Windows.DependencyObject element, System.Windows.DragEventHandler handler);
static member RemoveDragOverHandler : System.Windows.DependencyObject * System.Windows.DragEventHandler -> unit
Public Shared Sub RemoveDragOverHandler (element As DependencyObject, handler As DragEventHandler)

Parametreler

element
DependencyObject

UIElementOlay işleyicisinin kaldırılacağı bağımlılık nesnesi (veya ContentElement ).The dependency object (a UIElement or ContentElement) from which to remove the event handler.

handler
DragEventHandler

Kaldırılacak işleyici metoduna başvuran bir temsilci.A delegate that references the handler method to be removed.

Açıklamalar

DragOverBir nesne, öğenin sınırları üzerinde sürüklendiğinde olay oluşur.The DragOver event occurs when an object is dragged over the element's bounds.

Bu yöntem, etkinliğin kabarcıklanma sürümü için bir işleyiciyi kaldırır DragOver .This method removes a handler for the bubbling version of the DragOver event. Bu olayın tünel oluşturma sürümüne yönelik bir işleyiciyi kaldırmak için bkz RemovePreviewDragOverHandler ..To remove a handler for the tunneling version of this event, see RemovePreviewDragOverHandler.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.