DragDropEffects Sabit listesi

Tanım

Bir sürükle ve bırak işleminin etkilerini belirtir.Specifies the effects of a drag-and-drop operation.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class DragDropEffects
[System.Flags]
public enum DragDropEffects
[<System.Flags>]
type DragDropEffects = 
Public Enum DragDropEffects
Devralma
DragDropEffects
Öznitelikler

Alanlar

All -2147483645

Veriler kopyalanır, sürükle kaynağından kaldırılır ve bırakma hedefinde kaydırıldı.The data is copied, removed from the drag source, and scrolled in the drop target.

Copy 1

Veriler bırakma hedefine kopyalanır.The data is copied to the drop target.

4

Sürükleme kaynağındaki veriler bırakma hedefine bağlıdır.The data from the drag source is linked to the drop target.

Move 2

Sürükleme kaynağındaki veriler bırakma hedefine taşınır.The data from the drag source is moved to the drop target.

None 0

Bırakma hedefi, verileri kabul etmez.The drop target does not accept the data.

Scroll -2147483648

Kaydırma, bırakma hedefinde başlamak üzere veya şu anda gerçekleşmekte.Scrolling is about to start or is currently occurring in the drop target.

Şunlara uygulanır