BaseCollection.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Koleksiyonun üyeleri arasında yineleme sağlayan nesneyi alır.Gets the object that enables iterating through the members of the collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Arabirimini uygulayan bir nesne IEnumerator .An object that implements the IEnumerator interface.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır