Control.AutoSize Özellik

Tanım

Bu özellik bu sınıf için uygun değildir.This property is not relevant for this class.

public:
 virtual property bool AutoSize { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool AutoSize { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.AutoSize : bool with get, set
Public Overridable Property AutoSize As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true etkinleştirilirse; Aksi takdirde, false .true if enabled; otherwise, false.

Öznitelikler

Açıklamalar

Bu özellik bu sınıf için uygun değildir.This property is not relevant for this class.

Şunlara uygulanır