Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode) Yöntem

Tanım

Özelliği etkinleştirildiğinde bir denetimin nasıl davranacağını gösteren bir değer ayarlar AutoSize .Sets a value indicating how a control will behave when its AutoSize property is enabled.

protected:
 void SetAutoSizeMode(System::Windows::Forms::AutoSizeMode mode);
protected void SetAutoSizeMode (System.Windows.Forms.AutoSizeMode mode);
member this.SetAutoSizeMode : System.Windows.Forms.AutoSizeMode -> unit
Protected Sub SetAutoSizeMode (mode As AutoSizeMode)

Parametreler

mode
AutoSizeMode

AutoSizeModeDeğerlerden biri.One of the AutoSizeMode values.

Şunlara uygulanır