DataGrid.OnCaptionVisibleChanged(EventArgs) Yöntem

Tanım

Olayını oluşturur CaptionVisibleChanged .Raises the CaptionVisibleChanged event.

protected:
 virtual void OnCaptionVisibleChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnCaptionVisibleChanged (EventArgs e);
abstract member OnCaptionVisibleChanged : EventArgs -> unit
override this.OnCaptionVisibleChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCaptionVisibleChanged (e As EventArgs)

Parametreler

e
EventArgs

EventArgsOlay verilerini içeren bir.An EventArgs that contains the event data.

Şunlara uygulanır