DataGridView.InvalidateColumn(Int32) Yöntem

Tanım

Belirtilen sütununu geçersiz kılar DataGridView , yeniden boyanmalıdır.Invalidates the specified column of the DataGridView, forcing it to be repainted.

public:
 void InvalidateColumn(int columnIndex);
public void InvalidateColumn (int columnIndex);
member this.InvalidateColumn : int -> unit
Public Sub InvalidateColumn (columnIndex As Integer)

Parametreler

columnIndex
Int32

Geçersiz kılmak için sütunun dizini.The index of the column to invalidate.

Özel durumlar

columnIndex geçerli 0 aralığında, sütun sayısı eksi 1 olarak değil.columnIndex is not in the valid range of 0 to the number of columns minus 1.

Açıklamalar

Boyama ve geçersiz kılma hakkında daha fazla bilgi için bkz Invalidate ..For more information about painting and invalidation, see Invalidate.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.