DataGridViewCell.DataGridViewCellAccessibleObject.GetChild(Int32) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizine karşılık gelen erişilebilir nesneyi döndürür.Returns the accessible object corresponding to the specified index.

public:
 override System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ GetChild(int index);
public override System.Windows.Forms.AccessibleObject GetChild (int index);
override this.GetChild : int -> System.Windows.Forms.AccessibleObject
Public Overrides Function GetChild (index As Integer) As AccessibleObject

Parametreler

index
Int32

Alt erişimli nesnenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the child accessible object.

Döndürülenler

AccessibleObject

AccessibleObjectBelirtilen dizine karşılık gelen erişilebilir çocuğu temsil eder.An AccessibleObject that represents the accessible child corresponding to the specified index.

Özel durumlar

OwnerÖzelliğin değeri null .The value of the Owner property is null.

Açıklamalar

GetChildYöntemi, yalnızca öğesine AccessibleObject DataGridViewCell sahip olan öğesini DataGridViewCell.DataGridViewCellAccessibleObject düzenleme modunda ve index 0 ise döndürür.The GetChild method returns an AccessibleObject only if the DataGridViewCell that owns the DataGridViewCell.DataGridViewCellAccessibleObject is in edit mode and index is 0.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.