DataGridViewCellPaintingEventArgs.PaintContent(Rectangle) Yöntem

Tanım

Belirtilen sınırdaki alana ait hücre içeriğini boyar.Paints the cell content for the area in the specified bounds.

public:
 void PaintContent(System::Drawing::Rectangle clipBounds);
public void PaintContent (System.Drawing.Rectangle clipBounds);
member this.PaintContent : System.Drawing.Rectangle -> unit
Public Sub PaintContent (clipBounds As Rectangle)

Parametreler

clipBounds
Rectangle

Üzerinde Rectangle boyanacak alanını belirten bir DataGridView .A Rectangle that specifies the area of the DataGridView to be painted.

Özel durumlar

RowIndex,-1 ' den küçük veya denetimdeki satır sayısından büyük veya ona eşit DataGridView .RowIndex is less than -1 or greater than or equal to the number of rows in the DataGridView control.

-veya--or- ColumnIndex,-1 ' den küçük veya denetimdeki sütun sayısından büyük veya ona eşit DataGridView .ColumnIndex is less than -1 or greater than or equal to the number of columns in the DataGridView control.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.