DataGridViewCellStyle.IsNullValueDefault Özellik

Tanım

Özelliğin ayarlanmış olup olmadığını gösteren bir değer alır NullValue .Gets a value indicating whether the NullValue property has been set.

public:
 property bool IsNullValueDefault { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsNullValueDefault { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsNullValueDefault : bool
Public ReadOnly Property IsNullValueDefault As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueNullValueözelliğin değeri varsayılan değer ise, aksi durumda, false .true if the value of the NullValue property is the default value; otherwise, false.

Öznitelikler

Açıklamalar

NullValueÖzelliğin, karşılaştırma için varsayılan değerini depolamak zorunda kalmadan açık bir şekilde ayarlanmış olup olmadığını anlamak için bu özelliği kullanın.Use this property to determine whether the NullValue property has been explicitly set without having to store its default value for comparison. Bu,, veya gibi NullValue varsayılan değerlere sahip olan diğer özelliklerden farklı olarak, özelliği boş olmayan bir varsayılan değere sahip olduğundan kullanışlıdır DataGridViewCellStyle null Empty NotSet .This is useful because the NullValue property has a non-empty default value, unlike most other DataGridViewCellStyle properties, which have default values such as null, Empty, or NotSet.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.