DataGridViewTopLeftHeaderCell Oluşturucu

Tanım

DataGridViewTopLeftHeaderCell sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the DataGridViewTopLeftHeaderCell class.

public:
 DataGridViewTopLeftHeaderCell();
public DataGridViewTopLeftHeaderCell ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.