AnnotationSmartLabelStyle Oluşturucular

Tanım

AnnotationSmartLabelStyle sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the AnnotationSmartLabelStyle class.

Aşırı Yüklemeler

AnnotationSmartLabelStyle()

AnnotationSmartLabelStyle sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the AnnotationSmartLabelStyle class.

AnnotationSmartLabelStyle(Object)

AnnotationSmartLabelStyleBelirtilen grafik öğesiyle sınıfın yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the AnnotationSmartLabelStyle class with the specified chart element.

AnnotationSmartLabelStyle()

AnnotationSmartLabelStyle sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the AnnotationSmartLabelStyle class.

public:
 AnnotationSmartLabelStyle();
public AnnotationSmartLabelStyle ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır

Ürün Introduced

AnnotationSmartLabelStyle(Object)

AnnotationSmartLabelStyleBelirtilen grafik öğesiyle sınıfın yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the AnnotationSmartLabelStyle class with the specified chart element.

public:
 AnnotationSmartLabelStyle(System::Object ^ chartElement);
public AnnotationSmartLabelStyle (object chartElement);
new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.AnnotationSmartLabelStyle : obj -> System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.AnnotationSmartLabelStyle
Public Sub New (chartElement As Object)

Parametreler

chartElement
Object

Bu stilin ait olduğu grafik öğesi.Chart element that this style belongs to.

Şunlara uygulanır

Ürün Introduced