CalloutAnnotation Oluşturucu

Tanım

CalloutAnnotation sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the CalloutAnnotation class.

public:
 CalloutAnnotation();
public CalloutAnnotation ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır