LegendSeparatorStyle Sabit listesi

Tanım

Gösterge ayırıcı çizgileri için stilleri belirtir.Specifies the styles for legend separator lines.

public enum class LegendSeparatorStyle
public enum LegendSeparatorStyle
type LegendSeparatorStyle = 
Public Enum LegendSeparatorStyle
Devralma
LegendSeparatorStyle

Alanlar

DashLine 4

Gösterge ayırıcısı kesikli bir çizgi.Legend separator is a dashed line.

DotLine 5

Gösterge ayırıcısı noktalı bir çizgi.Legend separator is a dotted line.

DoubleLine 3

Gösterge ayırıcısı bir çift çizgi.Legend separator is a double line.

GradientLine 6

Gösterge ayırıcısı, uçların içindeki gradyanla birlikte düz bir çizgi.Legend separator is a solid line with a gradient on the ends.

Line 1

Gösterge ayırıcısı, düz bir çizgi.Legend separator is a solid line.

None 0

Hiçbir ayırıcı gösterilmeyecektir.No separator will be shown.

ThickGradientLine 7

Gösterge ayırıcısı, uçların üzerindeki gradyanla kalın bir düz çizgi.Legend separator is a thick solid line with a gradient on the ends.

ThickLine 2

Gösterge ayırıcısı, kalın bir düz çizgi.Legend separator is a thick solid line.

Şunlara uygulanır