ComponentTray.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs) Yöntem

Tanım

Bir OLE sürükle ve bırak işlemi sırasında, nesnenin belirli bir noktada nesne bırakma sonuçlarıyla ilgili geri bildirim vermesini sağlamak için bir OLE sürükle ve bırak işlemi sırasında çağırılır.Called during an OLE drag and drop operation to provide an opportunity for the component tray to give feedback to the user about the results of dropping the object at a specific point.

protected:
 override void OnGiveFeedback(System::Windows::Forms::GiveFeedbackEventArgs ^ gfevent);
protected override void OnGiveFeedback (System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventArgs gfevent);
override this.OnGiveFeedback : System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnGiveFeedback (gfevent As GiveFeedbackEventArgs)

Parametreler

gfevent
GiveFeedbackEventArgs

GiveFeedbackEventArgsOlay için veri sağlayan bir.A GiveFeedbackEventArgs that provides data for the event.

Devralanlara Notlar

OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılma yaparken, OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs) kayıtlı temsilcilerin olayı alabilmesi için temel sınıfın yöntemini çağırdığınızdan emin olun.When overriding OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Şunlara uygulanır