ImageListCodeDomSerializer Oluşturucu

Tanım

ImageListCodeDomSerializer sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ImageListCodeDomSerializer class.

public:
 ImageListCodeDomSerializer();
public ImageListCodeDomSerializer ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır