ParentControlDesigner.Initialize(IComponent) Yöntem

Tanım

Tasarımcıyı belirtilen bileşen ile başlatır.Initializes the designer with the specified component.

public:
 override void Initialize(System::ComponentModel::IComponent ^ component);
public override void Initialize (System.ComponentModel.IComponent component);
override this.Initialize : System.ComponentModel.IComponent -> unit
Public Overrides Sub Initialize (component As IComponent)

Parametreler

component
IComponent

IComponentTasarımcı ile ilişkilendirilecek.The IComponent to associate with the designer.

Açıklamalar

Bu yöntem, tasarımcıyı belirtilen birincil bileşenle başlatmak için çağırılır.This method is called to initialize the designer with the specified primary component.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.