HtmlDocument.ActiveLinkColor Özellik

Tanım

ColorBir kullanıcı tarafından tıklandığı zaman bir köprünün alır veya ayarlar.Gets or sets the Color of a hyperlink when clicked by a user.

public:
 property System::Drawing::Color ActiveLinkColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
public System.Drawing.Color ActiveLinkColor { get; set; }
member this.ActiveLinkColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Property ActiveLinkColor As Color

Özellik Değeri

Color

ColorEtkin bağlantılar için.The Color for active links.

Açıklamalar

Bir Kullanıcı üzerine tıkladığınızda bir bağlantı etkin olur.A link is active when a user is clicking on it. Gezinti öncesinde bağlantının rengini değiştirmek için bu özelliği değiştirin.Change this property to change the color of the link prior to navigation.

Colorİçindeki tür .NET Framework.NET Framework bir Alpha değeri destekler, ancak HTML DOM değildir.The Color type in the .NET Framework.NET Framework supports an Alpha value, but the HTML DOM does not. Bu nedenle, Alpha Bu özelliğe atandığında hiçbir etkisi olmayacaktır.Therefore, Alpha will have no effect when assigned to this property.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.