ArrangedElementCollection.Count Özellik

Tanım

Koleksiyondaki öğe sayısını alır.Gets the number of elements in the collection.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Koleksiyonda bulunan öğe sayısı.The number of elements currently contained in the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Gerektiğinde, koleksiyonun kapasitesi daha fazla öğeyi kabul etmek için dinamik olarak artar.When required, the capacity of the collection will dynamically increase to accept more elements.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.