ScrollableControl.AdjustFormScrollbars(Boolean) Yöntem

Tanım

Kapsayıcıdaki kaydırma çubuklarını geçerli denetim konumlarına ve şu anda seçili denetime göre ayarlar.Adjusts the scroll bars on the container based on the current control positions and the control currently selected.

protected:
 virtual void AdjustFormScrollbars(bool displayScrollbars);
protected virtual void AdjustFormScrollbars (bool displayScrollbars);
abstract member AdjustFormScrollbars : bool -> unit
override this.AdjustFormScrollbars : bool -> unit
Protected Overridable Sub AdjustFormScrollbars (displayScrollbars As Boolean)

Parametreler

displayScrollbars
Boolean

true kaydırma çubuklarını göstermek için; Aksi takdirde, false .true to show the scroll bars; otherwise, false.

Açıklamalar

Gerektiğinde, yöntemi, AdjustFormScrollbars kaydırma çubuklarına uyum sağlamak için gereken görüntüleme alanını yeniden boyutlandırma dahil olmak üzere istemci alanını yerleştirir.When required, the AdjustFormScrollbars method lays out the client area, including resizing the display area as required to accommodate the scroll bars.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.