SystemInformation.VerticalScrollBarArrowHeightForDpi(Int32) Yöntem

Tanım

Dikey kaydırma çubuğu ok bit eşlemin piksel cinsinden yüksekliğini alır.Gets the height of the vertical scroll bar arrow bitmap in pixels.

public:
 static int VerticalScrollBarArrowHeightForDpi(int dpi);
public static int VerticalScrollBarArrowHeightForDpi (int dpi);
static member VerticalScrollBarArrowHeightForDpi : int -> int
Public Shared Function VerticalScrollBarArrowHeightForDpi (dpi As Integer) As Integer

Parametreler

dpi
Int32

Dikey kaydırma çubuğu ok bit eşlemini ölçeklendirmek için kullanılan rastgele DPı değeri.An arbitrary DPI value used to scale the vertical scroll bar arrow bitmap.

Döndürülenler

Int32

Dikey kaydırma çubuğu ok bit eşlemin piksel cinsinden yüksekliği.The height of the vertical scroll bar arrow bitmap in pixels.

Şunlara uygulanır