TableLayoutRowStyleCollection.Add(RowStyle) Yöntem

Tanım

Öğesine yeni bir ekler RowStyle TableLayoutRowStyleCollection .Adds a new RowStyle to the TableLayoutRowStyleCollection.

public:
 int Add(System::Windows::Forms::RowStyle ^ rowStyle);
public int Add (System.Windows.Forms.RowStyle rowStyle);
override this.Add : System.Windows.Forms.RowStyle -> int
Public Function Add (rowStyle As RowStyle) As Integer

Parametreler

rowStyle
RowStyle

Öğesine RowStyle eklemek için TableLayoutRowStyleCollection .The RowStyle to add to the TableLayoutRowStyleCollection.

Döndürülenler

Int32

Yeni öğenin eklendiği konum.The position into which the new element was inserted.

Açıklamalar

AddYöntemi, tablo yerleşimini geçerli kapsayıcıdaki tüm denetimlere yeniden uygular TableLayoutPanel .The Add method reapplies the table layout to all the controls in the current TableLayoutPanel container.

Bir koleksiyonda depolanan stillerin sayısı yalnızca kullanılabilir bellekle sınırlıdır.The number of styles stored in a collection is limited only by available memory.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.