TableLayoutStyleCollection.IList.Remove(Object) Yöntem

Tanım

Bu yöntemin açıklaması için, bkz Remove(Object) . yöntemi.For a description of this method, see the Remove(Object) method.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ style) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object style);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (style As Object) Implements IList.Remove

Parametreler

style
Object

ObjectÖğesinden kaldırmak için IList .The Object to remove from the IList.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca TableLayoutStyleCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the TableLayoutStyleCollection instance is cast to an IList interface.

Şunlara uygulanır