TextBox.Paste(String) Yöntem

Tanım

Seçili metni, geri alma arabelleğini temizlemeden belirtilen metne ayarlar.Sets the selected text to the specified text without clearing the undo buffer.

public:
 void Paste(System::String ^ text);
public void Paste (string text);
override this.Paste : string -> unit
Public Sub Paste (text As String)

Parametreler

text
String

Değiştirilecek metin.The text to replace.

Açıklamalar

Ayarından farklı olarak SelectedText , Paste panoyu etkilemez.Unlike setting SelectedText, Paste does not affect the Clipboard.

Şunlara uygulanır