ToolStripDropDownButton.ProcessMnemonic(Char) Yöntem

Tanım

Öğesinin aşağı açılan listesinde öğe olup olmadığını gösteren bir değer alır ToolStripDropDownButton .Retrieves a value indicating whether the drop-down list of the ToolStripDropDownButton has items.

protected public:
 override bool ProcessMnemonic(char charCode);
protected internal override bool ProcessMnemonic (char charCode);
override this.ProcessMnemonic : char -> bool
Protected Friend Overrides Function ProcessMnemonic (charCode As Char) As Boolean

Parametreler

charCode
Char

İşlenecek karakter.The character to process.

Döndürülenler

Boolean

true açılan listede öğeler varsa; Aksi takdirde, false .true if the drop-down list has items; otherwise, false.

Şunlara uygulanır