ToolStripDropDownItem.DropDownDirection Özellik

Tanım

Üst kapsayıcısından ortaya çıktı olan yönü gösteren bir değer alır veya ayarlar ToolStripDropDownItem .Gets or sets a value indicating the direction in which the ToolStripDropDownItem emerges from its parent container.

public:
 property System::Windows::Forms::ToolStripDropDownDirection DropDownDirection { System::Windows::Forms::ToolStripDropDownDirection get(); void set(System::Windows::Forms::ToolStripDropDownDirection value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.ToolStripDropDownDirection DropDownDirection { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DropDownDirection : System.Windows.Forms.ToolStripDropDownDirection with get, set
Public Property DropDownDirection As ToolStripDropDownDirection

Özellik Değeri

ToolStripDropDownDirection

ToolStripDropDownDirectionDeğerlerden biri.One of the ToolStripDropDownDirection values.

Öznitelikler

Özel durumlar

Özelliği değerlerden biri olmayan bir değere ayarlanır ToolStripDropDownDirection .The property is set to a value that is not one of the ToolStripDropDownDirection values.

Şunlara uygulanır