ToolStripDropDownItem.OnBoundsChanged Yöntem

Tanım

BoundsÖzellik değiştiğinde gerçekleşir.Occurs when the Bounds property changes.

protected:
 override void OnBoundsChanged();
protected override void OnBoundsChanged ();
override this.OnBoundsChanged : unit -> unit
Protected Overrides Sub OnBoundsChanged ()

Şunlara uygulanır