ToolStripItem.GetCurrentParent Yöntem

Tanım

ToolStripGeçerli öğesinin kapsayıcısı olan öğesini alır ToolStripItem .Retrieves the ToolStrip that is the container of the current ToolStripItem.

public:
 System::Windows::Forms::ToolStrip ^ GetCurrentParent();
public System.Windows.Forms.ToolStrip GetCurrentParent ();
member this.GetCurrentParent : unit -> System.Windows.Forms.ToolStrip
Public Function GetCurrentParent () As ToolStrip

Döndürülenler

ToolStrip

ToolStripGeçerli bir kapsayıcısı olan bir ToolStripItem .A ToolStrip that is the container of the current ToolStripItem.

Açıklamalar

GetCurrentParent , özelliğe yönelik salt okunurdur Parent .GetCurrentParent is a read-only accessor to the Parent property. Üst öğe, bir üst ToolStrip öğenin, taşma alanında olabilecek, öğenin görüntülendiği geçerli sonucu belirten bir sahibinden farklıdır.A parent differs from an owner in that a parent denotes the returned current ToolStrip in which the item is displayed, which might be in the overflow area.

Şunlara uygulanır