ToolStripItem.MergeAction Özellik

Tanım

Alt menülerin üst menülerle nasıl birleştirildiğini alır veya ayarlar.Gets or sets how child menus are merged with parent menus.

public:
 property System::Windows::Forms::MergeAction MergeAction { System::Windows::Forms::MergeAction get(); void set(System::Windows::Forms::MergeAction value); };
public System.Windows.Forms.MergeAction MergeAction { get; set; }
member this.MergeAction : System.Windows.Forms.MergeAction with get, set
Public Property MergeAction As MergeAction

Özellik Değeri

MergeAction

MergeActionDeğerlerden biri.One of the MergeAction values. Varsayılan değer: MatchOnly.The default is MatchOnly.

Özel durumlar

Atanan değer değerlerden biri değil MergeAction .The value assigned is not one of the MergeAction values.

Şunlara uygulanır