ToolStripItem.OwnerItem Özellik

Tanım

Bunun üst öğesini alır ToolStripItem ToolStripItem .Gets the parent ToolStripItem of this ToolStripItem.

public:
 property System::Windows::Forms::ToolStripItem ^ OwnerItem { System::Windows::Forms::ToolStripItem ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.ToolStripItem OwnerItem { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.OwnerItem : System.Windows.Forms.ToolStripItem
Public ReadOnly Property OwnerItem As ToolStripItem

Özellik Değeri

ToolStripItem

Bunun üst öğesi ToolStripItem ToolStripItem .The parent ToolStripItem of this ToolStripItem.

Öznitelikler

Açıklamalar

Örneğin, OwnerItem bir Open öğesinin ToolStripMenuItem genellikle bir Dosya olması gerekir ToolStripMenuItem .For example, the OwnerItem of an OpenToolStripMenuItem would typically be a FileToolStripMenuItem.

Şunlara uygulanır